Grupa Wsparcia

Grupa wsparcia, jest to najprościej mówiąc grupa osób o podobnym statusie, spotykających się cyklicznie w celu dzielenia się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem, dzielenia się wsparciem emocjonalnym, pogłębiania wglądu na swój temat, zwalczania poczucia bezradności, budowania poczucia nadziei, siły i wartości, a także wymiany użytecznych informacji. Dla osób borykających się z uzależnieniem jest to bezcenna okazja, aby wyjść z poczucia izolację i wstydu, nauczyć się nawiązywania bezpiecznych, zdrowych więzi społecznych i uzyskać pomoc i otuchę w trudnych momentach.

Obecnie trwają zapisy do grupy wsparcia dla osób borykających się z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Spotkania będą odbywały się co tydzień i będą trwały dwie godziny zegarowe. Dzień cyklicznych spotkań zostanie ustalony po konsultacji z przyjętymi członkami grupy.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod adresem: ascoachingpl@gmail.com

Czy to coś kosztuje?

Istnieje wiele bezpłatnych grup samopomocowych (np. AA, SAA). Grupy te nie znajdują się jednak zazwyczaj pod superwizją i moderacją psychologa, przez co mogą przyczynić się zarówno do zdrowienia jak i zaszkodzić niektórym uczestnikom.

Miesięczny koszt uczestniczenia w grupie wsparcia wynosi 99 zł.

Gdzie odbywają się spotkania?

Na ten moment spotkania Grupy odbywają się On-Line, przy wykorzystaniu programu Zoom. Ważne jest, abyś na czas sesji znalazł prywatne miejsce, w którym nie będzie osób trzecich ani innych zakłóceń. Pamiętaj aby być w miejscu z dobrym połączeniem sieciowym i wyciszyć swoje urządzenie kiedy słuchasz innych uczestników spotkania.