Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo sami ją wy­tyczy­my. – Hannibal